Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin

Viện Lưu Trữ Phật Pháp của Tiến sĩ Alexander Berzin

Chuyển sang Bản Chữ Nổi của trang này. Về trang hướng dẫn chính.

Trang Nhà > Hỗ Trợ Chúng Tôi > Thông Tin về Thiện Nguyện Viên

Thông Tin về Thiện Nguyện Viên

Xin cảm tạ lòng hảo tâm giúp đỡ Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin của quý vị.

Như quý vị đã thấy trong trang Công Việc Còn Lại, còn có rất nhiều việc khác để  làm như đánh máy, ghi chép bài thu âm, bảo quản trang mạng, phiên dịch bài sang các ngôn ngữ khác v.v...

Xin gởi điện thư cho chúng tôi qua địa chỉ info@berzinarchives.com với chi tiết liên lạc của quý vị, quá trình tu tập Phật pháp (nếu có), và công việc thiện nguyện mà quý vị muốn giúp cho dự án này.

Chúng tôi rất hoan nghênh đón chào quý vị gia nhập vào một trong các nhóm điều hành của Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin.

 

Tiến sĩ Alexander Berzin