به نسخه نوشتاری این صفحه رجوع کنیددستیابی سریع به حاشیه کناری دستیابی سریع به جستجو

آرشیوهای برزین

مجموعه گفتارهای دکتر برزین درباره بودیسم

آرشیوهای برزین مجموعه‌ای است از ترجمه‌ها، نوشته‌ها و سخنرانی‌های دکتر الکساندر برزین درباره جنبه‌های گوناگون تاریخ، فرهنگ و دین در آسیای مرکزی با تأکید بر تبت و آیین بودایی و روابط متقابل میان آیین بودایی و اسلام. این مجموعه همچنین شامل گفتارهای عالیجناب دالایی لامای چهاردهم درباره همآهنگی‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی بنیادی در همه جوامع بشری است. آرشیوهای برزین به گردآوری مطالبی می‌پردازد که درک ما را از نیروهای فرهنگی و مذهبی که به دنیای ما شکل داده‌اند، اعتلا می‌بخشد.

گونه‌های مختلف تربیت اخلاقی در آیین بودایی.

تاریخ آیین بودایی در آسیا و تبت؛ نجوم و طب در تبت؛ روابط متقابل میان اسلام و آیین بودایی.